Gofal Ychwanegol

Gofal Ychwanegol a Byw â Chymorth

Mae Just Perfect Catering yn falch o ddweud bod ein contractau o fudd i'n heconomi leol; rydym yn gwmni cartref sy'n ymdrechu i gefnogi'r gymuned leol a phobl leol sy'n byw ynddo.

Mae gennym flynyddoedd o brofiad yn darparu arlwyo mewn Cynlluniau Gofal Ychwanegol a Byw â Chymorth; rydym yn sicrhau bod yr holl breswylwyr yn mwynhau offrwm y maen nhw ei eisiau.

Rydym yn gweithio gyda'n cleientiaid i greu bwydlenni pwrpasol a all gynnwys:

  • 4 Bwydlen Wythnosol

  • Ffefrynnau Traddodiadol

  • Dyddiau / Digwyddiadau Thema

  • Diwrnodau Te Prynhawn

llyston.png

RYDYM YN GOFAL AM EIN PRESWYLION

Mae Just Perfect Catering yn sicrhau bod preswylwyr yn hapus â'u bwydlen ac yn gallu cael cyfle bob amser i ofyn am seigiau newydd; wedi'r cyfan, eu cartref nhw ydyw.

Prosiectau Cymunedol

Mae Just Perfect Catering yn gweithio mewn partneriaeth â chleientiaid i helpu i ddod â'r gymuned leol i'r preswylwyr. Mae'n bwysig helpu'r preswylwyr i gymdeithasu a mwynhau bob dydd yn eu cartref.

Dewch â ni ein preswylwyr a'r gymuned leol ynghyd.