Pwysicrwydd ein

Amgylchedd

Screenshot 2020-01-16 at 20.22.11.png

Cyflenwyr Lleol

Oherwydd ein bod yn dod o hyd i fwyafrif o'n cynnyrch gan gyflenwyr lleol a rhanbarthol, gallwn leihau ein milltiroedd bwyd a'n heffaith amgylcheddol

Screenshot 2020-01-16 at 20.22.16.png

Cwpanau y gellir eu hailddefnyddio

Mae gennym ein cwpanau coffi y gellir eu hailddefnyddio ein hunain y gall cwsmeriaid eu defnyddio dro ar ôl tro, gan leihau cwpanau coffi gwastraff a defnydd sengl

Screenshot 2020-01-16 at 20.22.04.png

Coffi

Rydyn ni'n rhoi cyfle i'n cwsmeriaid fynd â'n tiroedd coffi hen adref, sy'n lleihau gwastraff, ac yn helpu ein cwsmeriaid gartref