Y Profiad Just Perfect

Yr Allwedd i Gyflawni Llwyddiant

Mae gonestrwydd, uniondeb a gwerth am arian yn allweddol i'n gwasanaeth. Y dull hwn sy'n caniatáu inni weithio fel arlwywr contract yng Nghymru i lawer o'r cwmnïau blaenllaw, swyddfeydd corfforaethol, cartrefi gofal a sefydliadau'r sector cyhoeddus yng Nghymru. Mae ein cleientiaid yn ymddiried ynom ac yn dibynnu arnom i gyflawni. Ac rydym yn gwneud.

Iechyd a Lles

Mae Just Perfect Catering wedi ymrwymo i gefnogi iechyd a lles. Gyda'r cysyniadau arloesol rydyn ni'n eu rhoi ar waith, rydyn ni'n credu y bydd pobl yn cael eu hannog i fwyta'n iach heb o reidrwydd sylweddoli y gall bwyta'n iach fod yn hwyl a dal i flasu'n wych. Credwn, trwy gynnig opsiynau iach nad yw pobl efallai wedi rhoi cynnig arnynt o'r blaen, y gallwn ennyn diddordeb a gwella dysgu, dealltwriaeth a derbyniad cyffredinol pobl o fwyta'n iach.

Arloesi

Rydym yn credu mewn newid diwylliant ac ethos y gwasanaethau arlwyo contract sy'n cael eu cynnig ar hyn o bryd ledled Cymru a thu hwnt. Rydym yn cynnig dulliau arlwyo contract arloesol newydd i gyffroi a denu ar ffurf cysyniadau bwyd arloesol sy'n ein galluogi i ddarparu'r tueddiadau bwyd diweddaraf bob amser.

Angerddol dros fwyd
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White Instagram Icon

© Hawlfraint 2020. Just Perfect Catering Limited.

Ffoniwch ni ar 01656 7 24 363

E-bostiwch ni ar enquiries@justperfectcatering.co.uk

 

MEWNGOFNODI