Just Perfect Catering yw arweinwyr y farchnad wrth ddarparu arlwyo contract

yng Nghymru a'r Gorllewin.

Mae gennym ystod o gleientiaid o wahanol sectorau fel Cwmnïau Glas, Awdurdodau Lleol ag Atyniadau Ymwelwyr.

 

Mae holl atebion arlwyo sydd genym wedi eu greu i deilwra anghenion pob cleient yn unigol. O Gynnig Bwyty Staff Llawn sy'n darparu bwyd Rhyngwladol a Thraddodiadol, Siop Goffi, Grab & Go, Bariau Deli a Bariau Salad.

 

Rydym yn cymryd gofal mawr wrth wrando ar anghenion ein cleientiaid; mae ein gwasanaeth yn adlewyrchu'r gofynion dietegol a phenodol sydd eu hangen ar gyfer pob safle.

 

Rydym yn gweithio o fewn cyllidebau ac mae gennym bolisi llyfr agored gyda'n holl gleientiaid.