top of page

the mountains are calling...

but so is your stomach...

mae'r mynyddoedd yn dy alw...

ond mae dy fol yn galw hefyd...

tremybannau logo 1.png

AMDANOM NI

ABOUT US

Yng nghalon Bannau Brycheiniog, does unman yn well ar gyfer anturiaethau mynyddwyr anturus, carwyr natur a'r archwilwyr na'r ystafelloedd te...

At the heart of the Brecon Beacons, the Beacons View Tearooms couldn't be better situated for the adventurous mountaineers, the nature lovers and the explorers...

croeso i drem y bannau

Welcome to the Beacons View

Edrych am olygfeydd anhygoel? Edrychwch ymhellach na Ystafelloedd Te Trem y Bannau...

Ymunwch â ni o Lun i Sul o 9.30yb tan 5yh i cymryd i fewn olygfeydd Pen-y-Fan gyda paned poeth o goffi, dewis o fwyd poeth ag oer, neu hyd yn oed opsiynau cyflym brechdannau, creision a diodydd oer.

Mae Hufen Iâ arobrynar gael hefyd- perffaith ar draws y flwyddyn!

If you're looking for remarkable views, look no further than the Beacons View Tearooms...

Join us Monday to Sunday from 9.30am until 5pm to take in the views of Pen-y-Fan with a hot cup of coffee, a choice of hot and cold meals or try our Grab & Go options of sandwiches, crisps and cold drinks.

Our Award Winning Welsh Ice Cream also awaits, a treat that's great at any time of the year!

siocled lleol o aberhonddu

local brecon chocolate

ar gael nawr

available now

mynyddoedd ac anturiaethau, ond gynta' oll... coffi.

mountains and adventures, but first... coffee.

amrywiaeth eang o diodydd poeth
a wide range of hot drinks

cacennau

o gymru

cakes made in wales

bottom of page