COVID-19

Click Here for the latest statement on the COVID-19 outbreak 

Ymunwch â'n Chwyldro Arlwyo

Angerddol dros Fwyd

Ansawdd uchel a gonestrwydd yw'r pileri i'n gwasanaethau arlwyo contract arloesol ac adfywiol

Cynnyrch Lleol,

Cyflenwyr Rhanbarthol

Mae Just Perfect Catering yn credu mewn cefnogi cynhyrchwyr crefftwyr lleol a theuluoedd ffermio bach, mae ansawdd eu cynnyrch a'r balchder am eu busnes yn cynhyrchu bwyd blasus ar gyfer ein gwasanaethau arlwyo contract.

 

Dyma fu athroniaeth y cwmni o'r dechrau. Rydyn ni am i Just Perfect Catering allu gweithio gyda theuluoedd ffermio yfory.

"Mae arloesi gweithredol, gan arlwywyr contract Just Perfect Catering, wedi arwain at hyrwyddo cynnyrch lleol a Chymraeg, a'i gefnogi ymhellach gyda ddigwyddiadau i gyflenwyr lleol, gan gynnwys hyrwyddo cynnyrch lleol."

- Comisiwn Coedwigaeth Cymru -

logos1.png